Elektromontāža

Pamatojoties uz ilggadēju pieredzi, nodrošinām pilna spectra elektromontāžas pakalpojumus gan industriāliem objektiem, gan privātmājām.

Pilna spektra pakalpojumi, ko nodrošinām:

 • Pieslēgums pie AS LATVENERGO un SADALES TĪKLS.
 • Elektrosadales montāža, skaitītāju uzstādīšana.
 • Industriāla elektromontāža.
 • Elektromontāžas darbi.
 • Elektroinstalācijas remonts un apkope.
 • Izolācijas pretestības mērījumi un projekta nodošana ekspluatācijā.
 • Elektrisko tīklu projektēšana.
 • Transformatoru apakšstacijas, komukācijas un sadales punkti.
 • Kabeļu līnijas.
 • Būvju zibensaizsardzības ietaises.
 • Elektroietaišu izbūves  tehnisko parametru mērīšana.
 • Automātika.
 • Elektrības slodzes mērījumi.
 • Konsultācijas dažādos ar elektroinstalācijām saistītos jautājumos.
 • Kabeļu izolācijas pretestības mērījumi.

Nodrošinām sertificētu kabeļu izolācijas pretestības pārbaudi un veicam mērījumus, kas nepieciešami, gan nododot jaunu objektu ekspluatācijā, gan veicot regulāru kabeļu kvalitātes pārbaudi.

 • Cilpas fāze-0 mērījumi.

Īsslēguma strāvas mērījumus nepieciešams veikt, lai nodotu objektu ekspluatācijā. Tiek veikta sprieguma pārbaude visā līnijā.

 • Termogrāfija.

Termogrāfiju nepieciešams veikt, lai nodotu objektu ekspluatācijā. Pateicoties termogrāfijai iespējams noteikt sasilšanas punktus, pārbaudīt kontaktu savienojumus, identificēt ražošanas brāķus, pirms sākusies kušana.

 • Apgaismojuma līmeņa mērījumi.

Nodrošinām apgaismojuma projektu vadību, ievērojot gan standartus un regulas, gan katra objekta funkcijas. Apgaismojuma projektu izstrādājam, ietverot normatīvu prasības, ieteikumus gaismekļu risinājumiem, kas nebojā redzi, nerada nogurumu, veicina darba efektivitāti, arī ņemot vērā gaismas dabīgumu, kā arī iesakot krāsu spektru, kas vislabāk piemērots objekta funkcijai.

 • Zemējuma un zibensaizsardzības mērījumi.

Nodrošinām objekta zibensaizsardzības stāvokļa novērtēšanu, vai pietiekamā apmērā veikti visi nepieciešamie sazemēšanās pasākumi.

Izskatot uzņēmuma maksātspēju, varam piedāvāt pēcapmaksu.