Industriālais LED apgaismojums

Palīdzēsim būtiski uzlabot Jūsu biznesa ekonomiskos rādītājus, samazinot ikmēneša izdevumus par elektroenerģiju, kas sevī ietver vecā apgaismojuma nomaiņu objektā uz mūsdienu energoefektīvu LED apgaismojumu.

Vadoties no pieredzes dažāda spektra objektos, veidojam piemērotāko risinājuma piedāvājumu, kas balstīts uz Jūsu objekta izpēti. Izstrādāsim apgaismojuma projektu, veiksim uzņēmuma apgaismojuma energoefektivitātes analīzi, piegādāsim un veiksim apgaismojuma montāžu, kā arī sniedzam ražotāju garantijas par apgaismojuma kvalitāti.

Izvēloties LED apgaismojumu, uzņēmums gūst būtisku finanšu resursu ekonomiju, kā arī nodrošina ilgstpējīgu izejmateriālu pielietojumu, jo LED sastāvā nav kaitīgu gāzu vai ķimikāliju, un tiek nodarīts mazāks kaitējums videi.